دوچرخه گالانت مدل Lady

نا موجود

کد : ۲۶۱۰۴۷۴

دوچرخه گالانت مدل Lady

تنه : آهنی

ترمزبندی : ویبرک آلومینیوم

دنده : ۲۱ دنده

دسته دنده : مچی

لاستیک : ۲.۳۵

فرمان دانهیل کرپی آلومینیوم

طوقه : مثلثی ۳ سانت

کاسه دوشاخ : اورسایز

قیمت : تماس با بخش فروش