دوچرخه زنانه گالانت AL004

نا موجود

کد : ۲۶۱۰۱۱۸

دوچرخه زنانه گالانت AL004

تنه : آلومینیوم

دوشاخه : ساده

گلگیر : فلزی بلند

ترک بند : آلومینیوم

طبق و قامه : گالانت

تایر : Galant 1.195

طوقه :  مثلثی ۳ سانتی گالانت

زین : گالانت پهن سوپاپ دار

ترمزبندی : ویبرک آلومینیوم

کرپی : آلومینیوم

فرمان : آلومینیوم

لوله زین : آلومینیوم

قیمت : تماس با بخش فروش