دوچرخه کوهستان ویزا

نا موجود

کد : ۲۶۱۰۴۷۱

دوچرخه کوهستان ویزا

سیستم دنده : ۲۱ دنده

برند : ویزا

ترمزبندی : دیسکی

رکاب : آلومینیوم

طوقه : آلومینیوم سه سانتی

قیمت : تماس با بخش فروش