دوچرخه کوهستان Ok سایز ۲۶

دوچرخه کوهستان Ok سایز 26

کد ۲۶۱۰۴۵۲

دوچرخه کوهستان Ok سایز ۲۶

سیستم دنده : ۲۱ دنده

ترمزبندی : ویبرک

رکاب : آلومینیوم

طوقه : آلومینیوم مثلثی سه سانت

قیمت : تماس با بخش فروش