دوچرخه ۲۶ اوکی مردانه

دوچرخه المپیک پسرانه | گروه شکاری | سایت فروش دوچرخه | فروش دوچرخه به صورت عمده | دوچرخه سایز 24 | نمایشگاه فروش دوچرخه در گمرک

کد ۲۶۱۰۳۹۳

دوچرخه ۲۶ اوکی مردانه

سیستم دنده : ۲۱ دنده

ترمزبندی : ویبرک

رکاب : آلومینیوم

طوقه : آلومینیوم مثلثی سه سانتی

قیمت : تماس با بخش فروش