لذت دوچرخه سواری

دوچرخه وسیله ای محبوب و دوست داشتنی است که در هرجا و مکان می شود از آن استفاده کرده ، به سفر رفت در جنگل ، دشت ، صحرا ، کوهستان ، برف ، خیابان های شلوغ و پر ترافیک و هرجایی که فکرش را کنید قابل استفاده است. در این فیلم میبینید که دوچرخه سواران چگونه از دوچرخه برای رفت و آمد و یا تفریح و ورزش استفاده می کنند.